Historia

Kvarteret Valkyrian 9 – Hälsingegetan 14-16

Vårt hus byggdes 1909-1910 efter ritningar av arkitekt Axel Rudolf Bergman. Byggmästare var Lars Fredrik Bang. Huset byggdes för stiftelsen Wilhelm Govenii minne som tillkom 1903 genom testamente av bruksägaren Wilhelm Govenius och hans hustru.

Stiftelsens syfte var att “inom Stockholms stads område uppföra sunda och tjänliga byggnader, vilka på billiga villkor skola uthyras till bostäder åt för arbetsamhet och ordentlighet kända obemedlade personer med hemortsrätt i Stockholm och tillhörande arbetarklassen, med företräde för de mest behövande och därvid i främsta rummet änkor med deras barn.”

Bild och information nedan från historiskahem.se