FAQ för mäklare och nya medlemmar

Nedan visas vanliga frågor som vi får av mäklare och som är viktiga för dig som medlem/ny medlem. Fylls på efter hand. UPPDATERAT SEPT 2021.

Fastum är proffs på förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar
Telefon: 90 220
Info: https://www.90220.se/kundservice

Godkänns delat ägande?
Ja, om minst en ägare bor i lägenheten. Styrelsen ska bevilja medlemskapet.

Godkänns juridisk person?
Nej.

Finns det en underhållsplan ni kan dela med er av?
Mejlas vid behov.

När skedde stambyte?
Troligen 80-tal.

Vilka stora åtgärder har ni framför er?
Vi ska göra en relining av stammarna. Detta har skjutits på framtiden i och med rådande pandemi, men det är fortfarande ingen brådska. Ingenting är helt bestämt eller satt i tid. Men den grova planen är att det ska ske årsskiftet 2021/2022 eller strax efter.

Några andra planerade renoveringar?
Nej, inte just nu. (maj 2021)

Har kassa och lån förändrats sedan senaste årsredovisning?
Nej.

Vad ingår i månadsavgiften?
Vatten, värme, kabel-tv, bredband, sophämtning, trevliga grannar mm.

Har ni avgiftshöjningar på g?
Nej.

Hur fungerar det med tv och bredband?
Föreningen har ett gemensamt obligatoriskt TV och bredband via ComHem.

Är föreningen en äkta brf?
Ja det är äkta brf och kommer att förbli så. Brf:en äger marken.

Finns det något speciellt som potentiella köpare bör veta?
Att de är varmt välkomna in i styrelsen! Att vi har en förskola i huset och i grannhuset och att man köper en lägenhet med de förutsättningarna. Vi är tacksamma för vår förskola. Den ger oss en möjlighet att hålla avgifterna nere. Att vi har en god stämning i fastigheten och försöker (när det inte är pandemi) att ha 1-2 sammankomster per år för de som vill. Föreningen har en väl fungerande tvättstuga och bra soprum med sopsortering. Vi vill påminna alla om att vi äger huset tillsammans!

Föreningens energideklaration
Mejlas vid behov.

Är det tillåtet att bygga om och flytta vägg?
Så länge det inte är en bärande vägg är det sannolikt ok. Bra om den som ska bygga om kollar med en ”statiker” som intygar att det kan fungera. Sedan kan ändringen presenteras för styrelsen som säkerligen ej har ngn invändning därefter.

Kan man parkera sin moped på innergården?
Det är möjligt att parkera upp till tre mopeder längst in på gården, närmast F-porten. Fordonen ska parkeras med framhjulen vända mot muren, se uppsatt skylt. Fordonen får inte parkeras utmed muren, då barn kan klättra upp på dem eller råka välta dem. Vänligen ställ cyklar vid cykelställen.

Hur skaffar man säkerhetsdörr?
Det viktiga om ni som medlemmar vill skaffa säkerhetsdörr till er lägenhet är att följa standarden, att dörrarna ska se ut som andra säkerhetsdörrar gör i form och färg. Medlemmen bekostar själv sin säkerhetsdörr. Kanske vill flera grannar gå ihop för att få billigare pris? Företag som andra medlemmar i fastigheten har anlitat: https://proloc.se/

Får man bygga balkong om man inte har någon?
Helt ok så länge det finns ett aktuellt bygglov. Det får medlemmen själv kolla upp på Stadsbyggnadskontoret. Finns äldre bygglov, som nog kan ha gått ut. I så fall krävs det att man ansöker om ett nytt. Gå ihop med fler grannar kanske? Sätt upp lapp? Balcona har vi använt oss av tidigare. https://www.balcona.se/ Mörkgrönt balkongskydd eller inget skydd alls gäller.

Vart skickas ansökan om medlemskap/utträde?
Till brfvalkyrian9@gmail.com eller
Styrelsen Valkyrian 9
Hälsingegatan 14A 1/2 trappa
11323 Stockholm

Överlåtelseavtal
Enligt föreningens stadgar får man ta ut en överlåtelseavgift på 2,5% av ett prisbasbelopp och 1% av ett prisbasbelopp för pantsättningsavgift. Detta är en avgift som Fastum fakturerar medlemmarna för enligt avtal. Överlåtelseavgiften är alltså den tillträdande medlemmen som betalar. Överlåtelseavgiften är 2,5% av ett prisbasbelopp (2021 är kostnaden 1190kr). Pantsättningsavgiften är 1% av ett prisbasbelopp (2021 är kostnaden 476kr).