FAQ för mäklare och nya medlemmar

SIDAN UPPDATERAD 2023-03-12.

Nedan visas vanliga frågor som vi får av mäklare och som är viktiga för dig som medlem/ny medlem. Fylls på efter hand.

Fastum
Fastum är proffs på förvaltningstjänster för bostadsrättsföreningar
Telefon: 90 220
Info: https://www.90220.se/kundservice

KORTA FAKTA
Byggår
1910

Är vinden exploaterad?
Ja

Finns P-plats eller garage?
Nej

Vad har ni för ventilation?
Mekanisk frånluft

Är OVK godkänd?
Några få anmärkningar finns. På g att ordnas 2022-2023.

Godkänns delat ägande?
Ja, om minst en ägare bor i lägenheten. Styrelsen ska bevilja medlemskapet.

Godkänns juridisk person?
Nej.

Överlåtelseavtal
Enligt föreningens stadgar får man ta ut en överlåtelseavgift på 2,5% av ett prisbasbelopp och 1% av ett prisbasbelopp för pantsättningsavgift. Detta är en avgift som Fastum fakturerar medlemmarna för enligt avtal. Överlåtelseavgiften är alltså den tillträdande medlemmen som betalar. Överlåtelseavgiften är 2,5% av ett prisbasbelopp (2021 är kostnaden 1190kr). Pantsättningsavgiften är 1% av ett prisbasbelopp (2021 är kostnaden 476kr).

Finns det en underhållsplan ni kan dela med er av?
Ja, och den håller på att uppdateras (höst 2022). Mejlas vid behov.

När skedde stambyte?
Troligen 80-tal.
Relining klar tidig vår 2022.

Några andra planerade renoveringar/åtgärder?
Ev hissbyte B-uppgång. Offerter tas in (höst 2022).

Har kassa och lån förändrats sedan senaste årsredovisning?
Nej.

Vad ingår i månadsavgiften?
Vatten, värme, kabel-tv, bredband, sophämtning, trevliga grannar mm.

Har ni avgiftshöjningar på g?
Det kommer att ske en avgiftshöjning på 10% för alla boende + verksamheter för att säkerställa fortsatt god ekonomi i föreningen. Höjningen sker den 1 januari 2023.

Hur fungerar det med tv och bredband?
Föreningen har ett gemensamt obligatoriskt TV och bredband via ComHem.

Är föreningen en äkta brf?
Ja det är äkta brf och kommer att förbli så. Brf:en äger marken.

Föreningens energideklaration
Mejlas vid behov.

ATT VARA MEDLEM
Obligatoriska åtaganden som medlem (gårdsstädning osv)
Nej.

Finns det något speciellt som potentiella köpare bör veta?
Att de är varmt välkomna in i styrelsen! Att vi har en förskola i huset och i grannhuset och att man köper en lägenhet med de förutsättningarna. Vi är tacksamma för vår förskola. Den ger oss en möjlighet att hålla avgifterna nere. Att vi har en god stämning i fastigheten och försöker (när det inte är pandemi) att ha 1-2 sammankomster per år för de som vill. Föreningen har en väl fungerande tvättstuga och bra soprum med sopsortering. Vi vill påminna alla om att vi äger huset tillsammans!

Sortering av matavfall
Från och med den 1 januari 2023 är det obligatoriskt i Stockholm att börja med sortering av matavfall. Vi ordnar med nya tunnor och kommer att se till att det finns bruna påsar för matavfall till oss alla. Sopnedkasten kommer fortsatt endast användas för restavfall – då tunnorna för matavfall måste vara förslutna för att undvika skadedjur. De bruna påsarna måste man alltså gå ner med till soprummet för att slänga, vilket vi hoppas att alla kommer att göra.

Boka tvättstuga och gård
Vi använder oss av appen Boappa för bokning av gård och tvättstuga.

Kan man parkera sin moped på innergården?
Det är möjligt att parkera upp till tre mopeder längst in på gården, närmast F-porten. Fordonen ska parkeras med framhjulen vända mot muren, se uppsatt skylt. Fordonen får inte parkeras utmed muren, då barn kan klättra upp på dem eller råka välta dem. Vänligen ställ cyklar vid cykelställen.

Hur betalar man avgiften till föreningen?
Man ställer enkelt in hur man vill ha sina avier och hur man vill betala genom att logga in på Fastum direkt: fastumdirekt.se. Klicka på “inställningar”.

Hyra ut lägenhet
Ansokan om tillstånd för andrahandsuthyrning (Fastum). Fylls i och skickas till styrelsens mejl.

ATT BYGGA OM/RENOVERA/ÄNDRA
Länk från Fastum: Ansökan om ombyggnation av bostadsratt

Är det tillåtet att bygga om och flytta vägg?
Så länge det inte är en bärande vägg är det sannolikt ok. Bra om den som ska bygga om kollar med en ”statiker” som intygar att det kan fungera. Sedan kan ändringen presenteras för styrelsen som säkerligen ej har ngn invändning därefter.

Hur skaffar man säkerhetsdörr?
Det viktiga om ni som medlemmar vill skaffa säkerhetsdörr till er lägenhet är att följa standarden, att dörrarna ska se ut som andra säkerhetsdörrar gör i form och färg. Medlemmen bekostar själv sin säkerhetsdörr. Kanske vill flera grannar gå ihop för att få billigare pris? Företag som andra medlemmar i fastigheten har anlitat: https://proloc.se/

Får man bygga balkong om man inte har någon?
Helt ok så länge det finns ett aktuellt bygglov. Det får medlemmen själv kolla upp på Stadsbyggnadskontoret. Finns äldre bygglov, som nog kan ha gått ut. I så fall krävs det att man ansöker om ett nytt. Gå ihop med fler grannar kanske? Sätt upp lapp? Balcona har vi använt oss av tidigare. https://www.balcona.se/ Mörkgrönt balkongskydd eller inget skydd alls gäller.

RENOVERINGAR I BRF VALKYRIAN 9
Renoveringar
2022 – Relining av samtliga avloppsstammar
2022 – OVK genomförd med anmärkningar
2022 – Balkong byggd i D-uppgången.
2022 – Reparation av fläktar i gårdshuset.
2020 – Energideklaration framtagen.
2020 – Rengöring av trapphus D och E.
2020 – Torktumlare inköpt
2019 Målning (dammbindning) av källarkorridorer utförd.
2019 – Stammar har spolats och filmats.
2019 – Hissen i B har haft mycket driftsstörningar. Reparationer och byte av styrkort
2019 – Tvättstugan: reparation av torktumlare utförd.
2019 – Hobbyrummet har renoverats och inretts med ny utrustning.
2019 – målning källargångarna
2018 – Ytterdörrarnas kapades i nederkant och försågs med borst, så att det inte skall fastna grus under och
därmed bli lättare att stänga.
2017 – Installation av värmekabel i häng och stuprännor
2016 – Genomfört obligatorisk ventilationskontroll, OVK godkänd. 
2016 – Byte av entrédörr till gården. Målning av entrédörr mot gatan.
2016 – Eluttag till elcyklar i källare.
2016 – Ommålning saloondörrar till samtliga trapphus.
2015 – 2016 Ombyggnation av fem stycken takterrasser på gathus.
2015 – Ommålning av samtliga fönster.
2014 – Totalrenovering av gårdar. 
2014 – Nytt soprum.
2014 – Spolning av stammar – god kondition.
2014 – Hissarna renoveras.
2011 – Månadsavgifterna sänktes med ytterligare 10%
2010 – Månadsavgifterna sänktes med 10%
2010 – Byggnation av 3st vindslägenheter i gårdshuset.
2009 – Stamspolning
2008 – Nya tvättmaskiner och modernisering av tvättstuga.
2008 – Ny undercentral för fjärrvärme
2007 – Plåttaket målats
2007 – Dörrar målats
2007 – Fönster målats
2007 – Tvättstugan + torkrummets väggar målas om.
2006 – Fasadrenovering av gårdshus
2006 – Kompletterande balkongbygge
2001 – Byggnation av fyra vindslägenheter i gathuset

Till mäklare angående inträde/utträde samt överlåtelseavtal:
https://maklarservice.fastum.se För smidigast hantering, skickas detta in digitalt.

För frågor:
brfvalkyrian9@gmail.com
Annars:
Styrelsen Valkyrian 9
Hälsingegatan 14A 1/2 trappa
11323 Stockholm